Rönesans Grubu iş modeli faaliyet alanları ve birimleri arasında yakalanan operasyonel ve finansal sinerjiler ile değer yaratmaya dayalıdır.

Grubun inşaat faaliyetleri tarafından yaratılan serbest işletme sermayesi ve borç ve sermaye piyasalarına erişim, stratejik ve finansal paydaşlar tarafından karşılanan ek fonlar ile birlikte gayrimenkul, enerji ve kamu-özel işbirliği yatırım projelerinin finansmanını sağlamaktadır. Bu yatırımlar, ilgili iş birimleri için inşaat geliri yaratmakla birlikte yatırılan sermaye üzerinden önemli bir getiri sağlamaktadır.

Yatırımlardan elde edilen getiri ile inşaat projelerinin faaliyet karları tüm Rönesans Grubu paydaşları için değer yaratmaktadır.

Ülke ve Şirket Bazında Faaliyetlerimiz

Ülkeye Göre Üstyapı & Altyapı Endüstriyel Gayrimenkul Kamu-Özel İşbirliği
Avrupa
Rusya
Türkiye
Uluslararası

Faaliyet Alanına Göre İştiraklerimiz