Faaliyet Alanları | Rönesans Holding

Rönesans Grubu iş modeli faaliyet alanları ve birimleri arasında yakalanan operasyonel ve finansal sinerjiler ile değer yaratmaya dayalıdır.

Grubun inşaat faaliyetleri tarafından yaratılan serbest işletme sermayesi ve borç ve sermaye piyasalarına erişim, stratejik ve finansal paydaşlar tarafından karşılanan ek fonlar ile birlikte gayrimenkul, enerji ve kamu-özel işbirliği yatırım projelerinin finansmanını sağlamaktadır. Bu yatırımlar, ilgili iş birimleri için inşaat geliri yaratmakla birlikte yatırılan sermaye üzerinden önemli bir getiri sağlamaktadır.

Yatırımlardan elde edilen getiri ile inşaat projelerinin faaliyet karları tüm Rönesans Grubu paydaşları için değer yaratmaktadır.

İnşaat
Yatırım
Ülkeye Göre Sıralama Endüstriyel Üstyapı & Altyapı İşletme Hizmetleri Konut Projeleri Gayrimenkul Kamu-Özel İşbirliği Petrokimya
Avrupa
Türkiye
Uluslararası

Faaliyet Alanlarına Göre İştiraklerimiz

İnşaat

Altyapı ve Üstyapı İnşaatları
Endüstriyel İnşaatlar
Konut Projeleri İnşaatları
İşletme Hizmetleri

Yatırım