100
Rönesans Holding
Dünyanın önde gelen proje geliştirme ve inşaat grubu Rönesans, daha iyi bir gelecek inşa eder.
Türkiye, CIS ülkeleri ve Hollanda başta olmak üzere, Avrupa’dan Uzak Doğu ve Karayipler’e uzanan geniş bir coğrafyada; inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteriyoruz.
Websiteni
Seç
close
Ronesans.com a devam et
Anasayfa arrow Haberler arrow Rönesans Holding Sürdürülebilirlik Raporu
Sürdürülebilirlik

Rönesans Holding Sürdürülebilirlik Raporu

15 Kasım 2023
Rönesans Holding iklim değişikliği ile mücadelede, su yönetimi, cinsiyet eşitliği gibi konularda gerçekleştirdiği çalışmaları içeren Sürdürülebilirlik Raporu yayınladı.

RÖNESANS HOLDİNG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİLERİNE ODAKLANMAYA DEVAM EDİYOR

 

Küresel ve lider oyuncu kimliği ile sürdürülebilirlik stratejilerine odaklanan Rönesans Holding, faaliyetleri ile iç ve dış paydaşları için değer üretmeye ve ürettiği değeri paylaşmaya devam ediyor. 
Küresel ölçekte faaliyetleri bulunan Rönesans Holding, sektörde yaşanan hızlı değişimi yenilikçi ve teknoloji odaklı bir yaklaşımla yönetiyor, potansiyeli performansına yansıtıyor. 
“Sürdürülebilirlik alanında planlamış olduğumuz ve raporumuzda da yer verdiğimiz hedeflerimizi hayata geçirmek, ürettiğimiz ve paylaştığımız ekonomik, çevresel ve sosyal değeri daha da artırmak üzere titiz ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz.” 

İpek Ilıcak Kayaalp
Yönetim Kurulu Başkanı 

Sürdürülebilirlik Raporu’ndan Genel Başlıklar 

 • Rönesans Holding; uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi, finans, teknoloji ve ticaret gibi sektörlerde ortak çabaların teşvik edilmesi amaçlanan “SKA 17 Amaçlar İçin Ortaklıklar” hedefi gerçekleştirmek için 23 Haziran 2023 tarihinde sürdürülebilirlik konularında iş birliklerini artırmak amacıyla, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye)‘ne üye oldu. 
 • 2022 yılında toplam atık miktarı daha önceki yıla göre %47 oranında azalarak yarıya düştü.  
 • 2022 yılında Rönesans Holding ve grup şirketlerin operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonları toplamı bir önceki yıla göre %34,41 oranında azaltıldı. 
 • 2040 yılında Yönetim Kurulunda kadın oranının %50‘ye çıkarılması hedefleniyor. 
 • 2040 yılında %100 yenilenebilir enerji kullanılması hedefleniyor. 
 • Rönesans Holding bünyesindeki Sürdürülebilirlik Komitesi Cinsiyet Eşitliği alt çalışma grubunda, Üst Yönetim seviyesinde veriler ve stratejiler değerlendirilerek aksiyonlar sahipleniliyor. Holding ve iştiraklerinde kadın istihdamı ile karar verici pozisyonlarda kadın yönetici oranının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 
 • Rönesans, WEPs‘in 7 ilkesini içselleştirerek holding ve grup şirketler seviyesinde uygulamaya devam ediyor. 

İklim Değişikliği ile Mücadele

 • Rönesans Holding, 2030 yılında 2022’ye göre Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını %55 azaltmayı, 2040 yılında ise sahip olduğu ya da işlettiği tüm projelerde ve tesislerde karbon sıfır bir holding olmayı hedefliyor. 
 • Rönesans Holding Sürdürülebilirlik Komitesi İklim Değişikliği alt çalışma grubunda Üst Yönetim seviyesinde veriler ve stratejiler değerlendirilerek aksiyonlar sahipleniyor. 
 • Rönesans, küresel mutabakat ve eylem çabaları devam eden iklim eyleminin başarısızlıkla sonuçlanması halinde insanlık ve ekonomi için yıkıcı ve geri dönülmez sonuçlar doğuracağını öngörüyor. Bu bağlamda holding, hem çok paydaşlı iş birliğini hem de iklim eylemine katkıda bulunan ekonomik döngü boyunca yürüttüğü faaliyetleri güçlendirmeyi taahhüt ediyor. Rönesans, üstlendiği projelere başlamadan önce çevresel etki analizleri ile iklim değişikliğine bağlı risk ve fırsatları tespit ediyor ve doğal kaynak tüketimini düşük seviyede dengeleyen çevre dostu projeler geliştiriyor. Rönesans yenilenebilir enerji yatırımları gerçekleştirerek iklimle mücadeleye katkısını çeşitlendiriyor. 
 • AVM’lerde ortak alan kaynaklı emisyonlar %40 azaltıldı. AVM işletmeleri kapsamında yürütülen karbon azaltım çalışmaları neticesinde ortak alan tüketimlerinden kaynaklı emisyonlar 2017’ye göre %40 azaltıldı, bu değerin 2023 yılında 2022’ye göre %9 daha azaltılması planlanıyor.  
 • 2022 yılında bütçe gerektiren tasarruf kalemleri yatırımın gelmesi ile hayata geçirilmeye başlandı.  
 • 2021 yılında başlatılan aydınlatmaların LED dönüşümleri 2022 yılında %100 tamamlandı.  
 • 2022 yılında elektrik tüketimlerinin yeşil enerjiden karşılanması için bir program ve yatırım gerçekleştirilmesi için Rönesans Enerji ile çerçeve sözleşmesi görüşmeleri yapıldı. 
 • Bu kapsamda Rönesans Holding tarafından İklim Değişikliği Yönetişim Stratejileri belirleniyor. 

Sürdürülebilirlikte Su Yönetimi 

 • Rönesans; tesis, şantiye ve yatırımlarının bulunduğu bölgelerin su riskini takip ediyor, süreçlerin olumsuz etkilenme potansiyelini göz önünde bulunduruyor. Şirket, orta ve uzun vadede su kaynaklarında yaşanabilecek kesintilere karşı önlemler geliştiriyor, projelerinde çözümler üretiyor, su verimliliğini sağlamak amacıyla üstlendiği endüstriyel projelerde mevcut en iyi teknolojileri kullanıyor. 
 • Doğal kaynakların sınırlı olması, kaynaklara artan talep, aşırı tüketim ve çevresel etkiler nedeniyle kaynaklar hızla tükeniyor. Su, enerji, mineral ve biyolojik kaynaklar gibi doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi Rönesans’ın öncelikleri arasında bulunuyor. Rönesans; projelerinde, yatırımlarında ve hizmet yerleşkelerinde doğal kaynak verimliliğini ön planda tutuyor ve bu konuyu politika ve iş süreçlerinde içselleştiriyor. 
 • Rönesans Holding, hayata geçirdiği yeşil bina projelerinde gri, mavi ve yeşil su bileşenleriyle suyun etkin kullanımının ötesine geçiyor, tüketicilerin su ayak izini azaltmasına katkı sağlıyor. 
 • Evsel nitelikli arıtma suları için biyolojik atık su arıtma tesisinde işleme yöntemlerini de kullanıyor. Atık sular, çevre limitlerine uygun olarak deşarj ediliyor ve/veya geri kazanım yöntemleri ile yeniden kullanılıyor. 
 • 2023 yılında Rönesans Holding, ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı su ayak izi hesaplama ve izleme çalışmaları yapmayı planlanıyor. 
 • Rönesans Holding’in Amsterdam’daki şirketi Ballast Nedam’ın Jonas projesinde bulunan özel iskeleler, su kalitesini iyileştiren ve su altı ortamını daha çeşitli hale getiren ve doğaya yenilikçi bir çözüm olan su altı yapay midye resifleri ile donatıldı. Su altı tabakasına daha fazla çeşitlilik eklemek ve nadir bir balık türü olan Boğa Başı (Chabot Bullhead) için uygun yaşam ortamı olan moloz taşlar getirildi.  
 • Jonas projesi kapsamında %97 oranında geri dönüştürülmüş malzemeler ile hayata geçirilmiştir. 
 • Yağmur sularının hassas ve kayıpsız bir şekilde toplanıp depolanabilmesi amacıyla 3D tasarım programları kullanılarak altyapı modellemeleri yapıldı. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda belirlenerek en uygun noktada konumlandırılan depoda yağmur suları toplanıyor. Depolanan su arıtılarak bahçe sulama sistemine gönderiliyor. Kurgulanan bu sistem, LEED Gold sertifikasyonu için de belirleyici bir puan parametresi oluşturuyor. 
 • Sifonik sistemler, yağmur suyu tahliyesinde yüksek teknolojisi ile öne çıkıyor. Sistemin çok düşük borulama eğimleri ile uygulamaya olanak tanıması ve boru çaplarının düşük olması, bina drenaj çözümlerine esneklik kazandırıyor. Özellikle hastane gibi hijyenik alanların çoğunlukta olduğu tesislerde, su borularının mahal içerisinden geçirilmemesi gereken noktalarda mimari ve statik detayların uygulanmasını kolaylaştıran sifonik sistemler, işletme döneminde de su akıntısı ve sızıntısı problemlerini asgari seviyeye indiriyor. 
 • Hemmatagama, Sri Lanka’da Rönesans Holding'in grup şirketlerinden olan Ballast Nedam’ın inşa ettiği su arıtma kompleksi, 17.000 aileye temiz içme suyu sağlayacak. Son aşamaya gelmiş bulunan proje günde 21.000 m³’lük bir su arıtma kapasitesine sahip. 


Sürdürülebilir Tasarım

 surdurulebilirtasarim-ronesansholding.jpg (48 KB)


Geleceği bugünden tasarlayarak inovasyon ve yenilikte öncü adımlar atmaya devam ediyoruz. 2022'de kullandığımız sürdürülebilir teknolojilerinden bazıları:

 
Trijenerasyon: Şehir hastanelerinde elektrik, ısı ve havalandırmada devrim niteliğinde bir enerji merkezi! Hem çevreye duyarlı, hem de maliyetleri minimumda tutuyoruz. 
Yağmur Suları ile Bahçe Sulama: 3D tasarım programları ve akıllı depolama ile yağmur sularını topluyor, arıtıyor ve bahçelerimizi yeşillendiriyoruz. Geleceğimiz burada filizleniyor.  
Güneş Enerjisi Depolama: Gün ışığını geceye taşıyarak, enerjiyi depoluyor ve çevreyi aydınlatıyoruz. Akıllıca ve yenilikçi bir enerji kullanımı. 
Sifonik Sistemler: Hijyenik alandaki drenaj sorunlarını inovatif borulama sistemleriyle çözüyoruz. Kısaca mimariyi, teknolojiyle buluşturuyoruz. 
Elektrikli Araçlar: Karbon ayak izimizi minimize etmek adına, hastanelerde kullanılan her şeyden taşıma araçlarına kadar elektrikli seçenekleri tercih ediyoruz. 

Uluslararası Mühendislikte Sürdürülebilirlik

uluslararasimuhendislik-ronesansholding.jpg (54 KB)

 • Odak: Ballast Nedam, Rotterdam’da havacılık endüstrisine biyoyakıt üretecek Shell Red2Green fabrika projesi yürütüyor. 
 • Neden önemli? Ballast Nedem bu proje ile uluslararası düzeyde emisyon azaltma hedeflerini karşılamaya hazırlanıyor. 
 • Diğer uluslararası projelerimiz: Ballast Nedam’ın projelerine ve detaylarına buraya tıklayarak 2022 raporları üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Sürdürülebilirlik İçin Veri Kullanımı 

veri-ronesansholding.png (213 KB)

 • Nedir?: Rönesans Holding 2022 yılında Global Kurumsal Kaynak Planlama (ERP-Enterprise Resource Planning) Programı’na geçiş yaptı. 
 • Hedef: Grupların mevcut iş yapış şekillerine minimum müdahale ile süreç ve veri akışlarındaki boşlukları tespit ederek, sonuçlarının ERP ya da ERP olmayan sistemlerde konsolide edilmesini; üst yönetimin ihtiyaçlarının ise İş Zekâsı Yönetici Özet Raporları üzerinden raporlanabilmesini sağlamak. 
 • İlk: Rönesans Holding'in S/4 HANA Geçiş Projesi, Türkiye’de yapılan en kapsamlı ERP projesidir. 

Ulaşımda Sürdürülebilirlik

ulasim-ronesansholding.png (671 KB)


 • Nedir? Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep (MAOG) Hızlı Tren, yüksek çevresel ve sosyal standartlara sahip, 280 km’lik bir demiryolu projesidir. 
 • Neden önemli? MAOG Hızlı Tren Projesi; yürürlükteki tüm ulusal yönetmelikleri, ulaştırma stratejilerini ve kreditörlerin talep ettiği çevresel ve sosyal gereklilikleri karşılayacak bir biçimde yapılandırıldı. 
 • ÇŞED: MAOG Hızlı Tren Projesi ÇSED, IFC’nin Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Performans Standartları (IFC Ç&SS PS’leri) ile Ekvator Prensipleri’ne (EP’ler) uygun olarak hazırlandı.  
 • Yeşil Kredi: MAOG Hızlı Tren Projesi, AB taksonomisi ve yeşil kredi ilkelerine uygundur. 

Fırsat Eşitliğinde Rönesans Holding

firsatesitligi-ronesansholding.png (505 KB) • Odak: Rönesans Holding’in tüm çalışanları herkese eşit fırsatlar tanıyan bir iş ortamını geliştirme hedefi etrafında kenetleniyor, ortak hedefler için çalışıyor. 
 • 2016: Rönesans Holding 18 Şubat 2016 tarihinde WEPs’e destek taahhüdünü ileterek, küresel inisiyatife üye oldu. Rönesans Holding tüm sektörlerde ve seviyelerde kadınların güçlenmesini amaçlayan WEPS’in yedi ilkesini içselleştirdi ve uyguluyor. 
 • WEPs Nedir?: Kadının Güçlenmesi Prensipleri (The Women’s Empowerment Principles - WEPs); BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Oluşumu (UNWomen) ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) Kadının Güçlenmesi Prensipleri ortak girişimidir. 


Sayılarla Rönesans Holding 

Rönesans Holding’in sürdürülebilirlik yaklaşımında öne çıkan sayılar: 
 
 • 13+| Bugüne dek mülkiyet hakkı ve/veya işletmesi yapılan LEED sertifikalı yapılar 
 • 9+ | İnşa edilen BREEAM3 sertifikalı yapılar 
 • 12+ | Elektrikli araç şarj istasyonu bulunan AVM 
 • 25+ | İşletme hizmetlerinde Sıfır Atık Belgesi: Türkiye’deki 12 AVM, 5 Şehir Hastanesi, 6 Hidroelektrik Santrali ve 2 Merkez Ofis Binası 
 • %9 | AVM’lerde 2022 yılına göre 2023 yılında ortak alanlardan kaynaklı CO2 emisyonunda %9 azaltım hedefi belirlendi. 
 • %40 | AVM işletmelerinde 2022 yılında ortak alandan kaynaklı toplam karbon emisyonu 2017 yılına oranla %40 azaltıldı. 
 • 2040 | Ballast Nedam’da 2030 yılına belirlenen karbon-nötr hedefine ek 2040 yılına kadar ise enerji nötr olma hedefi belirledi. 
 
Detaylı bilgi için Rönesans Holding 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Rönesans Holding Hakkında

Merkezi Ankara’da bulunan Rönesans Holding, dünyanın en büyük müteahhitlik şirketlerinin sıralandığı ENR listesinde Avrupa’da 9. Sırada yer alırken, Türkiye’nin ise en büyük uluslararası müteahhitlik şirketidir. Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere, Orta Asya ve Afrika'da 30'dan fazla ülkeye uzanan geniş bir coğrafyada 1993 yılından beri; inşaat, enerji, sağlık, gayrimenkul ve endüstriyel yatırımlar alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteren Rönesans Holding’in iştirakleri arasında Hollanda merkezli Ballast Nedam ve Almanya merkezli Heitkamp Industrial Solutions GmbH da bulunmaktadır.

Yenilikçi yapısıyla büyümeyi ve dayanıklılığı tüm operasyonlarının merkezine koyan, sürdürülebilirlik ve sosyal kalkınmaya öncelik veren Rönesans, burslar, akademik platformlar ve girişimlerle öğrencileri destekleyen projeler geliştirmiş, 2015'ten bu yana BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin ve 2016'dan bu yana BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin imzacısı olmuştur. Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak liderliğinde; uluslararası deneyimini, ileri mühendislik bilgisi ve finansal gücü bir araya getiren Rönesans Holding; ortakları GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies, ve Dünya Bankası kuruluşu IFC (grubun azınlık hissedarlarından) ile birlikte Türkiye ve yurt dışındaki öncü projelere 8 milyar Euro’nun üzerinde yatırım yapmıştır.


Kullanıcı deneyiminizi artırmak için sitemizde çerezler kullanıyoruz. Çerez Aydınlatma Metni
Kapat