Sürdürülebilir Geleceği Tasarla | Rönesans Holding

Sürdürülebilir Geleceği TasarlaBirincilik Ödülü
Yapı Tasarımı Kategorisi
Rumuz: LİM19
Ahmet Tunahan Demirbaş-Eskişehir Osmangazi Üni.-4.sınıf
Melike Özcan-Eskişehir Osmangazi Üni.-2.sınıf
Miray Kazmaz-Eskişehir Osmangazi Üni.-2.sınıf
Tuğra Başaran-Eskişehir Osmangazi Üni-2.sınıf

Ürün Tasarımı Kategorisi
Rumuz:8ra4s
Cansu Özkaya-İstanbul Üni.-2.sınıf
Dila Hanım Çelik-Yıldız Teknik Üni-3.sınıf
Kağan Rüstem-Yıldız Teknik Üni-4.sınıf
Selen Günay-Marmara Üni.-4.sınıf

Sosyal İnovasyon Kategorisi
Grup Adı: Pazar Ertesi
Doğa BİLGİN-Eskişehir Teknik Üni.-4.sınıf
Duru Aydın-Orta Doğu Teknik Üni.3.sınıf
Mehmet Emin SARIHAN-Orta Doğu Teknik Üni.3.sınıf
Rafet Barkın SARIHAN-Eskişehir Teknik Üni.-4.sınıf
Zeynep Gül BAĞAN-Eskişehir Teknik Üni.-4.sınıf

İkincilik Ödülü
Rumuz: OGYF2366
Aykut KÜÇÜKŞAKALAK-Konya Teknik Üni.-4.sınıf

Üçüncülük Ödülü
Rumuz:Hexakentler
Mehmet Can Akdağ-Süleyman Demirel Üni.-4.sınıf

Mansiyon
Rumuz:64M47
Sema Puslu-TOBB ETÜ-4.sınıf

RGY Özel Ödülü
Grup Adı: TMNT Rumuz:TMNT5
İlsu Dalçık-Bilkent Üniversitesi-4.sınıf
Işık Özbay-Boğaziçi Üniversitesi-3.sınıf
Melike Şifa Şahin-Bilkent Üniversitesi-3.sınıf
Mısra Serenay Özgök-Bilkent Üniversitesi-4.sınıf
Umay Uluata-Bilkent Üniversitesi-3.sınıf

Kentsel Gelişim ve Değerlendirme
Rumuz:B5LHR
Ahmet Akyıldız-İstanbul Ticaret Üni-3.sınıf
Fatma Köse-Gebze Teknik Üni-2.sınıf
Melih Kut-Trakya Üniversitesi-3.sınıf
Osman Kılınç-Trakya Üniversitesi-3.sınıf
Şükrü Köse-Trakya Üniversitesi-3.sınıf

Yenilikçi Fikir ve Detay Çözüm
Rumuz:K5S7P
Berk Günay-Gebze Teknik Üni-3.sınıf
Gül Pınar Canik-Gebze Teknik Üni-3.sınıf
Kübra Özen-Gebze Teknik Üni-4.sınıf
Serhat Çalışkan-Gebze Teknik Üni-3.sınıf
Simge Ünlü-Gebze Teknik Üni-3.sınıf

İyi Uygulama
Rumuz:UEV67
Arzu Azın-Orta Doğu Teknik Üni.3.sınıf
Ayşe Perk-Yıldız Teknik Üni-3.sınıf
Emre Eren Özaşık-Yıldız Teknik Üni-3.sınıf
Emre Karataş-Muğla Sıtkı Koçman Üni-2.sınıf
Eren Topçu-Orta Doğu Teknik Üni.3.sınıf

Görsel Tasarım
Rumuz: C8215
Ahmet Hakan Uğur-Yıldız Teknik Üni-4.sınıf
Ceren Geyiktepe-Yıldız Teknik Üni-4.sınıf
Övgü Resmiye Gülaçar-İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans-1.sınıf
Zeynep Ece Katipoğlu-Gebze Teknik Üni-3.sınıf
Gizem Baydı-İstanbul Teknik Üniversitesi-1. sınıf

Sosyal Sürdürülebilirlik
Grup Adı: Aktif Hayat
Tuğba Girgin-Balıkesir Üniversitesi-Y.lisans

Sürdürülebilir Ürün Tasarımı
Rumuz: 82061
Aze Yıldırım-TED Üniversitesi-4.sınıf
İrem Gazezoğlu-Başkent Üni-4.sınıf
Zeynep Emiroğlu-TED Üniversitesi-4.sınıf
Zeynep Çolak-TED Üniversitesi-4.sınıf

Sürdürülebilir bir geleceğin ancak gelecek nesillerle birlikte yaratılabileceğine inanıyoruz.

Öğrenmenin sürekliliğine, takım çalışmasına, fikirlerin paylaşılması ve birbirine destek olmanın gücüne olan inancımızla, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek olan gençlerimizle tanışmak ve geleceğin inşasında ortak fikir üretmek amacıyla düzenlediğimiz “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” Yarışması ile geleceğin profesyonelleri olan üniversite öğrencileriyle “sürdürülebilirlik” kavramının etrafında buluşuyoruz.

Projenin Kapsamı ve Hedefleri:

 • Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevre dostu yapılarda yaşamasını sağlamak için üniversite öğrencileri arasında “sürdürülebilirlik” kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Değerin artırılması ve atığın azaltılmasıyla ilgili proje gereksinimlerinin doğru belirlenmesini, proje boyunca uygunluğu verilerle doğrulanmış süreçlerin yürütülerek tekniklerin ve metotların standardize edilmesini sağlamaki
 • Öğrenmenin sürekliliğine, takım çalışmasına, fikirlerin paylaşılmasına ve birbirine destek olmanın gücüne olan inancımızla, gençlerimizle ortak fikirler üretmek ve geleceği şekillendirmek
 • Katılımcıların, ekip çalışması yoluyla bir araştırma projesinin nasıl üstlenilebileceği konusunda bir deneyim yaşamalarını sağlayarak onları profesyonel iş hayatına hazırlamak
 • Ülkemizdeki inşaat sektöründe sürdürebilir ve yeşil bina sistemlerinin kullanımını desteklemek
  İnovasyon, sürdürülebilir teknolojiler, yalın inşaat ve yeşil sistemler ile ilgili ar-ge projeleri hakkında farkındalığı artırmak
 • İklim krizi gibi global sorunlara karşı farklı bakış açıları geliştirerek alternatif çözümler yaratmak
  Kurum kültürüne katkı sağlayacak gelecekteki insan kaynağına alt yapı oluşturmak.
 • Çağımızın çevre ve dünya ile ilgili hassasiyetlerinin farkında bir şirket olarak yenilikçi ve değişen dünya düzeninde bu yıl da sürdürülebilir projeler üzerine fikir üretmeye devam ediyoruz.


'n

Her yıl olduğu gibi bu sene de ana teması “Sürdürülebilirlik” olan yarışmamızın 2022 konusu ise “Doğadan İlham Alan Tasarımlar-Biyomimikri” olarak belirlendi.

Bu yıl belirlenen tema: Biyomimikri

 • Doğa; kendi içerisinde sürdürülebilir ve inovatif çözümler barındırıyor. Zaman içerisinde toplumun ve çevrenin sorunlarına, ihtiyaçlar ışığında çözüm ararken, doğanın süregelen düzeninde sahip olduğu özelliklerden faydalanılabileceği görüldü. İşte bu nedenle doğadan ilham alma prensiplerine dayanan, yenilikçi fikirlerle gelişen Biyomimikri yaklaşımıyla, sürdürülebilir geleceğe dair çözümler üretilmesi amaçlanıyor.
 • Biyomimikri kavramı; deneyim ve gözlemle keşfedilen, doğanın sahip olduğu ve geliştirdiği sistemlerin kendi içinde sürekliliği de kanıtlanmış güçlerinin, tasarım ve süreçlerimizde kullanılması esasına dayanır. Bu yaklaşım içerisinde ilham aldığı sistemin sürdürülebilir özelliklerini de kendi içerisinde barındıran daha az enerji tüketen, çevre dostu, adaptasyona açık, süreç ve tasarımlar elde edilmesi hedeflenmektedir.
 • Bu anlayış, zaman içerisinde; kendine uyumlu, kaynaklarını koruyan, form ve fonksiyon anlamında kendini taklit eden sürdürülebilir tasarımlar geliştiren tabiatın bugün gündemimizde olan sorunların büyük bir çoğunluğuna aslında zaten çözüm bulmuş olduğu fikrine dayanıyor. Hayvanların, bitkilerin bir mühendis gibi sistemler geliştirerek kendi döngüsünü sağlamak ve yaşam süresini uzatmak için çözümler bulduğu görülüyor. Gelişerek ve evrimleşerek uyum sağlayan, yaşadığı çevrenin kaynak ve koşullarına uygun özelliklerle hayatta kalmanın sırrını keşfeden türlerden öğreneceğimiz çok şey var.
 • Doğanın kendi yaşam döngüsünde, varlığını sürdüren her canlının hayatta kalmak ve türünü devam ettirmek için bir dönüşüm yaşadığını söylemek mümkün . Yaşam formlarının karşılaştığı problemlere karşı geliştirdiği özellikler, bizim yaşantımızda karşılaştığımız ortak sorunları da kapsayabiliyor.
 • İklim değişiklikleri, doğal afetler, nüfus artışının getirdiği çevresel etkiler gibi sorunlara karşı önlem alma gerekliliği artık tartışılmaz bir gerçek. Doğaya baktığımızda benzer sorunları ele alış ve çözüm yaklaşımlarının referans alınarak kendi sorunlarımıza çözümler üretebileceğimizi düşünüyoruz.
 • Geleceğin profesyonelleri olan üniversite öğrencilerini, sürdürülebilirlik kavramına eğilmeye davet eden yarışmamızda, sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu “Biyomimikri” yaklaşımıyla tasarlanmış fikirlerini bize ulaştırmalarını bekliyoruz. Fikir yarışmamıza katılacak farklı disiplinlerden gelen öğrencilerimizin, yarışma sürecine dahil olarak “Doğadan İlham Alan Tasarımlar: Biyomimkri” konusunda vizyon ve bilgi birikimlerini bir üst seviyeye taşıyacaklarına inanıyoruz.

 • Yapı Tasarımı Kategorisi:
  “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden en az bir hedefi karşılama koşulunu ve Biyomimikri prensibiyle tasarlanmış projlerin iletiği kategorimiz…
 • Ürün Tasarımı Kategorisi:
  Doğadan ilham alan yani Biyomimikri yaklaşımıyla, ihtiyaçlarımızı karşılarken çevreye ve topluma zarar vermediği gibi, aksine katkı sağlayan, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden en az bir hedefi karşılayan ürün tasarımlarına açık olan kategorimiz…
 • Sosyal İnovasyon Kategorisi:
  Biyomimikri ve “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” odağında süreç, sistem, fikir veya uygulama önerilerini, https://ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt/sosyalinovasyon linkine online olarak iletebilceğiniz kategorimiz…Bölüm, alan, sınıf sınırlaması yok… Bu kategoride, seçeceğin toplumsal ve/veya çevresel alanda bir soruna çözüm olabileceğini düşündüğün fikirlerini bizimle paylaşmanı bekliyoruz. Örneğin; uygulama yöntemine ya da herhangi bir süreci iyileştirmeye yönelik bir fikir veya yeni bir sistem geliştirerek yarışmaya katılabilirsin. Sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya, çevresel ve/veya toplumsal koşulları daha da iyileştirmeye yönelik olsun yeter…

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmamız, üniversitelerin yüksek lisans ve lisans programlarının tüm bölümlerine; yıl, sınıf ayrımı olmadan katılıma açıktır.
 • Diğer katılım koşullarına Teknik Şartname’den ulaşabilirsiniz.
  • Yarışma Başvuru Başlangıç Tarihi: 10 Mayıs 2022
  • Son Başvuru Tarihi: 09 Eylül 2022
  • Projelerin Sisteme Son Yükleme Tarihi: 09 Eylül 2022 saat: 23:30
  • Seçici Kurul Değerlendirme: 03 – 08 Ekim 2022
  • Sürdürülebilir Geleceği Tasarla 2022 Webinar – Final Duyuru: 28 Ekim 2022

  Sürdürülebilir Geleceği Tasarla “Doğadan İlham Alan Tasarımlar – Biyomimkri” Ödülleri

  Birincilik Ödülü
  30.000 TL

  “1 hafta Rönesans holding grup şirketlerinden biri olan Ballast Nedam’da eğitim/staj”

  İkincilik Ödülü
  20.000 TL

  Üçüncülük Ödülü
  15.000 TL

  Mansiyon
  10.000 TL

  RGY Özel Ödülü
  10.000 TL

  Kentsel Gelişim ve Değerlendirme
  10.000 TL

  Yenilikçi Fikir ve Detay Çözüm
  10.000 TL

  İyi Uygulama
  10.000 TL

  Görsel Tasarım
  10.000 TL

  Sosyal Sürdürülebilirlik
  10.000 TL

  Sürdürülebilir Ürün Tasarımı
  10.000 TL

  Ödül töreni ile ilgili bilgiler Rönesans Holding sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

  sgt@ronesans.com