Sürdürülebilir Geleceği Tasarla | Rönesans Holding

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla

Sürdürülebilir bir geleceğin ancak gelecek nesillerle birlikte yaratılabileceğine inanıyoruz.

Öğrenmenin sürekliliğine, takım çalışmasına, fikirlerin paylaşılması ve birbirine destek olmanın gücüne olan inancımızla, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek olan gençlerimizle tanışmak ve geleceğin inşasında ortak fikir üretmek amacıyla düzenlediğimiz “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” Yarışması ile geleceğin profesyonelleri olan üniversite öğrencileriyle “sürdürülebilirlik” kavramının etrafında buluşuyoruz.

Projenin Kapsamı ve Hedefleri:

 • Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevre dostu yapılarda yaşamasını sağlamak için üniversite öğrencileri arasında “sürdürülebilirlik” kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Değerin artırılması ve atığın azaltılmasıyla ilgili proje gereksinimlerinin doğru belirlenmesini, proje boyunca uygunluğu verilerle doğrulanmış süreçlerin yürütülerek tekniklerin ve metotların standardize edilmesini sağlamaki
 • Öğrenmenin sürekliliğine, takım çalışmasına, fikirlerin paylaşılmasına ve birbirine destek olmanın gücüne olan inancımızla, gençlerimizle ortak fikirler üretmek ve geleceği şekillendirmek
 • Katılımcıların, ekip çalışması yoluyla bir araştırma projesinin nasıl üstlenilebileceği konusunda bir deneyim yaşamalarını sağlayarak onları profesyonel iş hayatına hazırlamak
 • Ülkemizdeki inşaat sektöründe sürdürebilir ve yeşil bina sistemlerinin kullanımını desteklemek
  İnovasyon, sürdürülebilir teknolojiler, yalın inşaat ve yeşil sistemler ile ilgili ar-ge projeleri hakkında farkındalığı artırmak
 • İklim krizi gibi global sorunlara karşı farklı bakış açıları geliştirerek alternatif çözümler yaratmak
  Kurum kültürüne katkı sağlayacak gelecekteki insan kaynağına alt yapı oluşturmak.
 • Çağımızın çevre ve dünya ile ilgili hassasiyetlerinin farkında bir şirket olarak yenilikçi ve değişen dünya düzeninde bu yıl da sürdürülebilir projeler üzerine fikir üretmeye devam ediyoruz.

'n

Her yıl olduğu gibi bu sene de ana teması “Sürdürülebilirlik” olan yarışmamızın 2022 konusu ise “Doğadan İlham Alan Tasarımlar-Biyomimikri” olarak belirlendi.

Bu yıl belirlenen tema: Biyomimikri

 • Doğa; kendi içerisinde sürdürülebilir ve inovatif çözümler barındırıyor. Zaman içerisinde toplumun ve çevrenin sorunlarına, ihtiyaçlar ışığında çözüm ararken, doğanın süregelen düzeninde sahip olduğu özelliklerden faydalanılabileceği görüldü. İşte bu nedenle doğadan ilham alma prensiplerine dayanan, yenilikçi fikirlerle gelişen Biyomimikri yaklaşımıyla, sürdürülebilir geleceğe dair çözümler üretilmesi amaçlanıyor.
 • Biyomimikri kavramı; deneyim ve gözlemle keşfedilen, doğanın sahip olduğu ve geliştirdiği sistemlerin kendi içinde sürekliliği de kanıtlanmış güçlerinin, tasarım ve süreçlerimizde kullanılması esasına dayanır. Bu yaklaşım içerisinde ilham aldığı sistemin sürdürülebilir özelliklerini de kendi içerisinde barındıran daha az enerji tüketen, çevre dostu, adaptasyona açık, süreç ve tasarımlar elde edilmesi hedeflenmektedir.
 • Bu anlayış, zaman içerisinde; kendine uyumlu, kaynaklarını koruyan, form ve fonksiyon anlamında kendini taklit eden sürdürülebilir tasarımlar geliştiren tabiatın bugün gündemimizde olan sorunların büyük bir çoğunluğuna aslında zaten çözüm bulmuş olduğu fikrine dayanıyor. Hayvanların, bitkilerin bir mühendis gibi sistemler geliştirerek kendi döngüsünü sağlamak ve yaşam süresini uzatmak için çözümler bulduğu görülüyor. Gelişerek ve evrimleşerek uyum sağlayan, yaşadığı çevrenin kaynak ve koşullarına uygun özelliklerle hayatta kalmanın sırrını keşfeden türlerden öğreneceğimiz çok şey var.
 • Doğanın kendi yaşam döngüsünde, varlığını sürdüren her canlının hayatta kalmak ve türünü devam ettirmek için bir dönüşüm yaşadığını söylemek mümkün . Yaşam formlarının karşılaştığı problemlere karşı geliştirdiği özellikler, bizim yaşantımızda karşılaştığımız ortak sorunları da kapsayabiliyor.
 • İklim değişiklikleri, doğal afetler, nüfus artışının getirdiği çevresel etkiler gibi sorunlara karşı önlem alma gerekliliği artık tartışılmaz bir gerçek. Doğaya baktığımızda benzer sorunları ele alış ve çözüm yaklaşımlarının referans alınarak kendi sorunlarımıza çözümler üretebileceğimizi düşünüyoruz.
 • Geleceğin profesyonelleri olan üniversite öğrencilerini, sürdürülebilirlik kavramına eğilmeye davet eden yarışmamızda, sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu “Biyomimikri” yaklaşımıyla tasarlanmış fikirlerini bize ulaştırmalarını bekliyoruz. Fikir yarışmamıza katılacak farklı disiplinlerden gelen öğrencilerimizin, yarışma sürecine dahil olarak “Doğadan İlham Alan Tasarımlar: Biyomimkri” konusunda vizyon ve bilgi birikimlerini bir üst seviyeye taşıyacaklarına inanıyoruz.

 • Yapı Tasarımı Kategorisi:
  “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden en az bir hedefi karşılama koşulunu ve Biyomimikri prensibiyle tasarlanmış projlerin iletiği kategorimiz…
 • Ürün Tasarımı Kategorisi:
  Doğadan ilham alan yani Biyomimikri yaklaşımıyla, ihtiyaçlarımızı karşılarken çevreye ve topluma zarar vermediği gibi, aksine katkı sağlayan, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden en az bir hedefi karşılayan ürün tasarımlarına açık olan kategorimiz…
 • Sosyal İnovasyon Kategorisi:
  Biyomimikri ve “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” odağında süreç, sistem, fikir veya uygulama önerilerini, https://ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt/sosyalinovasyon linkine online olarak iletebilceğiniz kategorimiz…Bölüm, alan, sınıf sınırlaması yok… Bu kategoride, seçeceğin toplumsal ve/veya çevresel alanda bir soruna çözüm olabileceğini düşündüğün fikirlerini bizimle paylaşmanı bekliyoruz. Örneğin; uygulama yöntemine ya da herhangi bir süreci iyileştirmeye yönelik bir fikir veya yeni bir sistem geliştirerek yarışmaya katılabilirsin. Sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya, çevresel ve/veya toplumsal koşulları daha da iyileştirmeye yönelik olsun yeter…

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmamız, üniversitelerin yüksek lisans ve lisans programlarının tüm bölümlerine; yıl, sınıf ayrımı olmadan katılıma açıktır.
 • Diğer katılım koşullarına Teknik Şartname’den ulaşabilirsiniz.
  • Yarışma Başvuru Başlangıç Tarihi: 10 Mayıs 2022
  • Son Başvuru Tarihi: 09 Eylül 2022
  • Projelerin Sisteme Son Yükleme Tarihi: 09 Eylül 2022 saat: 23:30
  • Seçici Kurul Değerlendirme: 03 – 08 Ekim 2022
  • Sürdürülebilir Geleceği Tasarla 2022 Webinar – Final Duyuru: 28 Ekim 2022

  Ürün Tasarımı
  Dr. Öğr. Üyesi Aykut Coşkun – Koç Üniversitesi
  Öğr. Gör. Süha Süzen – Selçuk Üniversitesi
  Dr. Öğr. Üyesi Yekta Bakırlıoğlu- ODTÜ

  Yapı Tasarımı
  Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Atilla Söğüt – Mimar Sinan Üniversitesi
  Dr.Öğr.Üyesi Güzide Atasoy Özcan – ODTÜ
  Doç. Dr. Betül Bilge Özdamar- Başkent Üniversitesi

  Sosyal İnovasyon
  Dr. Öğr. Üyesi Belgin Bahar – Galatasaray Üniversitesi
  Arş. Gör. İlke Candar Bilkent Üniversitesi
  Dr. Öğr. Üyesi Gamze Ovacık – Başkent Üniversitesi

  *Rönesans Holding A.Ş jüri üyelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

  Sürdürülebilir Geleceği Tasarla “Doğadan İlham Alan Tasarımlar – Biyomimkri” Ödülleri

  Birincilik Ödülü
  30.000 TL

  “1 hafta Rönesans holding grup şirketlerinden biri olan Ballast Nedam’da eğitim/staj”

  İkincilik Ödülü
  20.000 TL

  Üçüncülük Ödülü
  15.000 TL

  Mansiyon
  10.000 TL

  RGY Özel Ödülü
  10.000 TL

  Kentsel Gelişim ve Değerlendirme
  10.000 TL

  Yenilikçi Fikir ve Detay Çözüm
  10.000 TL

  İyi Uygulama
  10.000 TL

  Görsel Tasarım
  10.000 TL

  Sosyal Sürdürülebilirlik
  10.000 TL

  Sürdürülebilir Ürün Tasarımı
  10.000 TL

  Ödül töreni ile ilgili bilgiler Rönesans Holding sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

  sgt@ronesans.com