Rakamlarla Rönesans | Rönesans Holding

Rakamlarla Rönesans

Temel Finansal Bilgiler

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yönlendirilmek için tıklayınız.

Not:

  • Tüm tutarlar milyon ABD Doları olarak ifade edilmiştir.
  •  Tüm tutarlar ilgili yılların bağımsız denetçi raporlarından alınmış olup, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) baz almaktadır.
  • Finansal tabloların hazırlandığı dönem sonu ve ortalama döviz kurları ilgili dönemde TC Merkezi Bankası tarafından açıklanan kurlardır.
  • FAVÖK hesaplaması Ciro – Satışların Maliyeti – Genel Yönetim Giderleri – Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri + Amortisman ve İtfa Giderleri formülüne dayanmaktadır.
  • Özkaynaklar Kontol Gücü Olmayan Payları da içermektedir.