Akademik Ve Uzman Jüri | Rönesans Holding

Akademik Ve Uzman Jüri

AKADEMİK JÜRİ

Ürün Tasarımı Kategorisi

Dr. Öğr. Üyesi Aykut Coşkun – Koç Üniversitesi

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden (ETB) aldı. 2014-2015 yılları arasında, Carnegie Mellon Üniversitesi İnsan Bilgisayar Etkileşimi Enstitüsü’nde Fulbright Doktora Sırası Araştırmacısı olarak çalıştı. Araştırma alanları arasında tasarımda sürdürülebilirlik, davranış değişikliği için tasarım, tasarım yöntemleri ve etkileşim tasarımı konuları bulunuyor.

Öğr. Gör. Süha Süzen – Selçuk Üniversitesi

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden 2008 yılıında mezun oldu. Tasarım konusunda bilirkişilik, Kosgeb ve Tübitak Bigg Projelerinde hakemlik ve de çeşitli ulusal tasarım yarışmalarında jürilik yapmıştır. Ürün tasarımı, tasarım yönetimi, ergonomi, işletme yönetimi, sürdürülebilirlik gibi birçok ders vermiştir. Çeşitli tasarım yarışmalarında farklı kategorilerde 8 sefer uluslararası, 3 sefer de ulusal olmak üzere toplam 11 derece almıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Yekta Bakırlıoğlu – ODTÜ

Lisans, Yüksek lisans ve Doktora derecelerini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde tamamladı.Yükseklisans tezini “Ürün Tasarımında Biyomimikri ile Sürdürülebilirlik” alanında tamamladı. Araştırma alanları arasında Südürülebilirlik ve Biyomimimikri konuları yer alıyor.

Yapı Tasarımı Kategorisi

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Atilla Söğüt – Mimar Sinan Üniversitesi

Lisans, Yükseklisans ve Sanatta Yeterlilik derecelerini Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde tamamladı. Sürdürülebilirlik ve Biyomimikri, alanında çalışmaları mevcuttur.

Dr.Öğr.Üyesi Güzide Atasoy Özcan – ODTÜ

Lisans ve Yükseklisans derecelerini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümden tamamladı. Doktora derecesini Carnegie Mellon University’de İnşaat Mühendisliği alanında tamamladı.Araştırma alanları arasında akıllı bina işletmeleri, bina enerji performansları, risk yönetimi alanları mevcuttur.

Doç. Dr. Betül Bilge Özdamar- Başkent Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi İç mimarlık ve Çevre Tasraımı Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve Sanatta Yeterlilik derecelerini Hacettepe Üniversitesinde tamamladı. Araştırma alanlarında sürdürülebilirlik , esnek ve değişebilir mekan tasarımı konuları mevcuttur.

Sosyal İnovasyon Kategorisi

Dr. Öğr. Üyesi Belgin Bahar – Galatasaray Üniversitesi

Lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlamıştır.Yüksek Lisans derecesini Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişimi dalında tamamlamıştır. Fransa’da Bordeaux Üniversitesi İşletme Bölümünde doktorasını tamamlayarak Doktor unvanını almıştır. İşletme Etiği, Girişimcilik, Yönetim ve Organizasyon gibi dersler vermektedir. Etik liderlik, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal itibar yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi konularda çeşitli ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.

Arş. Gör. İlke Candar Bilkent Üniversitesi

Lisans eğitiminde Koç üniveristesinde Psikoloji ve Sosyoloji bölümünde çift anadal yapmıştır. Lisans eğitimi sırasında Toplumal Cinsiyet temalı sertifika eğimitini tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji alanında yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Araştırma alanları arasında çevre psikolojisi yer almaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Gamze Ovacık – Başkent Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans programını, Amsterdam Üniversitesi Uluslararası Hukuk Yüksek Lisans programını tamamladı. 2012-2014 yılları arasında Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2016-2017 arasında Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) ve 2018 yılında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) bünyesinde görev yaptı. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde uluslararası mülteci hukuku alanına yoğunlaşan doktora çalışmasını tamamladı.
Göteborg Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

UZMAN JÜRİSİ

Ürün Tasarımı Kategorisi

Çisem Oğuzhan – Dizayn Sorumlusu – Rönesans Gayrimenkul Yatırım

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı-Tasarım Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını İtalya NABA’da İç mimarlık üzerine yaptı.Doktorasını ise Yaşar Üniversitesinde İç mimarlık üzerine gerçekleştirdi.

Yapı Tasarımı Kategorisi

Mehmet Baytan – Mimari Dizayn Direktörü – Rönesans Holding

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.Yüksek lisans derecesini yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Yapı Bilimleri Dalında yaptı. 19 yıllık mesleki tecrübesi ile farklı işlevde ve ölçekte projlerde çalışıp yöneticiliğini yapmaktadır.

Eda Aydın – Mimari Dizayn Müdürü – Rönesans Holding

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Yurt içi ve yurt dışı büyük ölçekli projerlerde tasarım ve uygulama koordinasyonlarını sağlayarak yönetici pozisyonarında çalıştı.

Sosyal İnovasyon Kategorisi

Av. Burcu Çetinkaya Destek – Hukuk Müşaviri- Rönesans Holding

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı’nda yaptı.

Betül Selcen Özer – The Good Factor – Sosyal Fayda Yöneticisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ekonomik ve Sosyal Demografi Ana Bilim Dalı’ndan aldı. 21 yıllık Sivil Toplum yolculuğunda; Willows International, TURMEPA, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Tohum Otizm Vakfı gibi önde gelen Sivil Toplum Kuruluşlarında; üreme sağlığı, çevre, çocuk, gençlik, eğitim ve engellilik alanlarında çalıştı.

Mehru Aygül – The Good Factor – Sosyal Fayda Yöneticisi

21 yıllık sivil toplum deneyiminin ardından kuruluşundan bu yana Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın Genel Müdürü olarak çalışıyor. Aynı zamanda 2002 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük gençlik sivil toplum kuruluşu olan Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın(www.tog.org.tr) kurucu mütevelli heyet üyesi.