İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Rönesans Holding "Sıfır Kaza Felsefesi" ni benimsemektedir, tüm çalışanların hayatı ve sağlığı Rönesans Holding için değerlidir.

Rönesans Holding çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yüksek önem vermektedir. Sıfır kaza felsefesinden yola çıkarak Rönesans Holding, tüm faaliyet alanlarında, çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yönelik programların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkin bir şekilde uygulanması ve sürekli olarak iyileştirilmesi için çaba göstermektedir. Rönesans Holding, iş sağlığı ve güvenliğini sürdürebilir kılmak ve tüm iş süreçleriyle, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek konusunda kararlı adımlar atmaktadır.

Rönesans Holding dünya üzerinde bulunduğu coğrafyalarda emniyetli çalışmalara öncülük etmektedir.

Rönesans Holding’in tüm faaliyet alanlarındaki kararlı ve istikrarlı tutumu, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ve olası risklere karşı alınan önlemler, çalışanlarının en önemli güvencesidir. Sahip olunan bu bilinç ve kararlı adımlar, kaliteli ve sürekli eğitimlerle birlikte uluslararası standartlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulmakta ve tüm çalışanlara yol gösterici olunmaktadır.

Rönesans Holding Başarılı İş Güvenliği Uygulamalarını Ödüllendiriyor

Gerçekleştirdiği projelerde sıfır kaza felsefesini benimseyen Rönesans Holding, çalışanlarının, yüklenicilerinin ve ziyaretçilerinin sağlık ve güvenliğine yönelik programlar geliştiriyor ve yaygınlaştırıyor. Faaliyet gösterdiği ülkelerin yerel mevzuatları ve tüm dünyada kabul gören uluslararası uygulamaları taviz vermeden uyguluyor. Güvenli çalışma ortamları yaratarak iş kazalarını, yaralanmaları, meslek hastalıklarını önlemeyi ve çevreyi korumayı hedefliyor. 

Çalışanlarını, iş sağlığı güvenliği ve çevre (İSG-Ç) uygulamalarını benimsemesi için teşvik eden Rönesans, bu kurallara uygun hareket eden, disiplin cezası almayan ve örnek davranışlar sergileyen çalışanlarının başarılı uygulamalarını da düzenli olarak ödüllendiriyor. Rönesans Holding, yılda bir kez ise, dünyanın 24 ülkesindeki şantiye ve işletmeleri arasından İSG-Ç uygulamaları anlamında en başarılı olanları seçerek, REXA-Rönesans Excellence Awards İSG-Ç ile ödüllendiriyor. 

Rönesans Holding, geleceği “GÜVENLE” inşa etmeye devam ediyor.


Rönesans İSG-Ç Politikası