Haberler

06.08.2015

Rönesans İnşaat, Ballast Nedam sermayesinin Depo Sertifikalarından 18350 adet devraldığını duyurdu

İşbu belge, RC Rönesans İnşaat Taahhüt A.Ş. (“Rönesans İnşaat”) tarafından yapılmış olan 22/7/2015, 31/7/2015 ve 3/8/2015 kamu açıklamalarına istinaden ve Rönesans İnşaat tarafından 22 Temmuz 2015 tarihinde açıklanmış olduğu üzere (“Teklif”) Ballast Nedam N.V. ("Ballast Nedam") şirketinin adi hisse senetlerinin depo edilmiş mevduat sertifikalarını (“Depo Sertifikaları”) devralma teklifine ilişkin Devralma Kararı’nın (Besluit openbare biedingen Wft) 4. Bölümü’nün 1. paragrafı ve 5. Bölümü’nün 4. Ve 5. Paragrafları uyarınca Rönesans İnşaat tarafından yapılan kamu açıklamasıdır. İşbu belge, Ballast Nedam menkul kıymetlerinin alımı veya iştiraki yönünde herhangi bir teklif veya talep teşkil etmez. Teklifler ancak teklif protokolü yoluyla yapılır. İşbu belge, kısmen veya bütünüyle, doğrudan veya dolaylı olarak Kanada’da veya Birleşik Devletler’de duyurulamaz, yayımlanamaz ve dağıtılamaz.

Rönesans, yürürlükte olan kanun ve düzenlemelerin izin verdiği ölçüde, işbu belgede anılan tarihten itibaren muhtelif zamanlarda, Ballast Nedam sermayesinin Teklif’e tabi olan adi hisse senetlerinin depo sertifikalarını ya da söz konusu depo sertifikalarına ve hisselerine dönüştürülebilir, bunlarla değiştirilebilir veya bunların yerine icra edilebilir menkul kıymetlerini doğrudan ya da dolaylı olarak satın alabilir ya da satın alınımına ilişkin düzenleme yapabilir. Bunun yanı sıra, Rönesans İnşaat’ın finansal danışmanları, menkul kıymetlerin alımı ya da alımına ilişkin düzenleme yapılması konuları da dahil olmak üzere, Ballast Neddam menkul kıymetlerine ilişkin olağan ticari faaliyetlerde bulunabilir.

Rönesans İnşaat, Ballast Nedam
sermayesinin Depo Sertifikalarından 18350
adet devraldığını duyurdu

Ankara, Türkiye, 6/8/2015 – Rönesans İnşaat, bugün, Ballast Nedam sermayesinin Depo Sertifikalarını 18350, her bir Depo Sertifikası başına 1,50 avro bedel ödemek suretiyle devraldığını duyurdu. Bu ve bundan önce yapılmış alım satım işlemlerinin neticesinde, Rönesans İnşaat, Ballast Nedam’daki sermaye payının % 21,35’ne denk gelen 4199897 adet Depo Sertifikasını elinde bulunduracak.

Rönesans İnşaat Hakkında

Rönesans İnşaat, genel yapı inşaatı, ağır sanayi ve enerji, üretim tesisleri ve kimyasal tesisler, ulaşım ve sağlık altyapısı sektörlerinde faaliyet gösteren uluslararası öncü bir müteahhitlik firmasıdır. 30 binden fazla çalışanı ile 20 ülkede faaliyet gösteren Rönesans İnşaat, Engineering News Record (ENR) “2014 Top 250 Uluslararası Müteahhitlik Listesi’nde dünya sıralamasında 53. sırada yer almıştır. Firmanın asıl pazarı, Rusya ve Türkiye olmakla birlikte, Türkmenistan başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu, İsviçre ve Almanya’ya da önemli faaliyetler yürütmektedir. Türkiye ve Rusya’da ticari gayrimenkul yatırımları ve 5 milyar doları aşkın değerde enerji üretimi ve sağlık yatırımları da Rönesans Grup bünyesinde yürütülen faaliyetler arasındadır

Bu basın bildirisinin Flemenkçe nüshası da bulunmakta olup İngilizce nüshası Flemenkçe nüshası karşında önceliklidir.

Bu belge sadece bilgilendirme amaçlıdır ve Birleşik Devletler’de, Kanada’da, Japonya’da, bu ülkelerin hükümran ve egemen olduğu topraklarda veya bu türden arz, pazarlama veya satışlarının, tescilden veya tescilden ya da vasıflandırmadan muafiyet muamelesinden önce yasaya aykırı addedileceği herhangi bir devlette Ballast Nedam N.V. (“Şirket”) menkul kıymetlerinin alımı veya iştiraki yönünde herhangi bir satış teklifi veya satın alma üzere teklifte bulunmaya teşvik olarak nitelendirilemez.

Şirket menkul değerleri, tadil edilen şekliyle 1933 tarihli ABD Menkul Değerler Yasası (“Menkul Değerler Yasası”) kapsamında, herhangi bir devlette ya da Birleşik Devletlerin başka bir yetki alanında menkul değerler bakımından yetki sahibi bir makama kayıtlı değildir ve olmayacaktır. Bu doğrultuda, Şirket menkul değerleri, Menkul Değerler Yasası kapsamında bir kayıta ilişkin geçerli muafiyet ya da kayıt olmaksızın Birleşik Devletlerde arz edilemez ya da satılamaz.

Şirketin menkul değerlerinin arzı ya da satışı ile ilgili hiç bir iletişim ya da bilgi, bu amaca yönelik olarak ön tescil ya da onayın şart koşulduğu Hollanda dışındaki ülkelerde kamuya açıklanamaz. Hollanda dışında, bu amaç doğrultusunda bir eylemin gerekli olduğu hiç bir devlette Şirketin menkul değerlerinin arzına izin verecek bir eylemde bulunulmamıştır.

Şirketin, Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki bir Üye Devlette (Hollanda hariç) menkul değerleri kamuya arz yetkisi bulunmamaktadır. Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki ve Prospektüs Direktifini uygulayan (her biri “İlgili Üye Devlet”) bir Üye Devlet (Hollanda hariç) ile ilgili olarak İlgili Üye Devlette prospektüsün yayınlanmasını gerektiren menkul değerlerin halka arzı için herhangi bir eylemde bulunulmamıştır ve bulunulmayacaktır. Sonuç olarak menkul değerler sadece (i) Prospektüs Direktifinde nitelikli yatırımcı olarak tanımlanan tüzel kişiye ya da (ii) Prospektüs Direktifinin 3. Maddesinin 2. Paragrafı kapsamında yer alan başka koşullarda İlgili Üye Devlette arz edilebilir.

Bu paragrafın amaçları doğrultusunda “menkul değerlerin halka arzı” ifadesi, yatırımcının menkul değerleri gerçekleştirme, satın alma ya da onaylama kararını vermesini sağlayacak şekilde, aynı durum, Üye Devlet içinde Prospektüs Direktifinin uygulanmasına yönelik herhangi bir tedbirle söz konusu Üye Ülkede başka bir şekilde gerçekleşebileceği için arz edilecek menkul değerler ve bunların arzı ile ilgili yeterli bilginin herhangi bir şekilde ve herhangi bir araçla iletilmesi anlamına gelir ve “Prospektüs Direktifi” ifadesi, 2010/71/AB sayılı Direktif (ve ilgili Üye Devlette uygulandığı ölçüde 2010/73/AB sayılı Direktif de dahil olmak üzere Direktifte yapılan değişiklikler) anlamına gelir ve söz konusu Üye Devlet’teki ilgili uygulama tedbirlerini içerir.

[İşbu açıklama/ evraklar], açıklanması, yayımlanması ve dağıtımı bazı ülkelerde kanunla sınırlandırılmış olabileceği gibi söz konusu açıklama ve evrakların yayımlandığı veya dağıtıldığı ülkelerdeki kişilerin bu kısıtlamalar hakkında bilgi sahibi olmalı ve bu kısıtlamaları gözetmelidir.

[Bu açıklama ve evraklar] Hollanda Mali Piyasaların Gözetimi Kanunu (Wet op het financieel toezicht) kapsamında bir prospektüs teşkil etmez ve menkul kıymetlerin alımı yönünde herhangi bir satış teklifi veya satın alma üzere teklifte bulunmaya teşvik olarak nitelendirilemez. Önerilen teklif uyarınca menkul kıymetlerin devralınması yönünde sunulacak teklif, ve yatırım yapmak isteyen yatırımcının yatırımı, yalnızca, söz konusu teklifle ilişkili olarak Hollanda’da genel kullanımına sunulacak olan prospektüste yer alan bilgilere dayanılarak yapılacaktır. Genel kullanıma sunulduğu anda, prospektüsün nüshaları Şirket’ten ya da Euronext Amsterdam ,internet sitesinden, Hollanda Mali Piyasalar Kurumu’ndan ve/veya Şirket internet sitesinden ücretsiz olarak temin edilebilir.